SYNG - koncert og foredrag om julens salmer

09-12-2023 14:00
Vor Frue kirke Nyborg
SYNG! Reformationens lyd
Tid og sted:
Ullerslev Kirke: Søndag den 26. november kl. 16
Ørbæk Kirke: Lørdag den 2. december kl. 14
Nyborg Vor Frue Kirke: Lørdag den 9. december kl. 14
Fri entré og ingen tilmelding
Sang og koncert med sopran Lise Bech Bendix og organist Povl Balslev
Syng og vær glad! Med Reformationen og den nye lutherske tro kom sangen til at spille en central rolle i kirken. ”In dulci iubilo, siunge wi oc ere fro” hedder det i en af de ældste oversættelser af Luthers salmer. At synge var nemlig anset som en af de mest direkte veje til et lykkeligt liv i Guds ånd, og derfor skulle alle synge med på salmerne i kirken. Også til jul.
Sangen har lige siden været en vigtig del af Kirkens virke, og ved juletid spiller julens salmer en stor rolle – også uden for kirkernes mure. Den fælles sang er en arv fra Reformationen, som er blevet skattet højt helt frem til i dag. ”Sjunge hver, som sjunge kan” lød Grundtvigs fortolkning af Luthers budskab. For når alle synger med, opstår en helt særlig ånd og samhørighed.
Siden Reformationen er der kommet mange nye sange og salmer til, men der er fortsat mange spor fra renæssancen i vores sangskat. Til sang- og koncertarrangementet følges sangtraditionen fra Reformationen til nutiden, og undervejs giver organist Povl Balslev korte fortællinger om, hvordan kirkens musik har forandret sig fra renæssancen til i dag.