Händels Messias

07-12-2019 16:00
Fredens kirke, Odense
Solist med Den Jyske Sinfonietta og Vester Skerningekoret i Händels Messias.