Liedsøndag på Bastionen

27-10-2019 15:00
Bastionen - Nyborg - lille sal
Nyborg Liedkoncerter præsenterer:
"1600-tallets poesi i hænderne på det 20. Århundredes komponister"

"Dies Natalis" af Gerald Finzi og "Six Elizabethan Songs" af Dominick Argento.

Medvirkende:
Pianist: Britt Grønnebæk, solistklasse uddannet på Syddansk Musikkonservatorium i Odense og er udover sit solistiske virke ansat som akkompagnetør ved Den Fynske Opera.
Sopran: Lise Bech Bendix, solistklasseuddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium og er udover sit solistiske virke ansat som 1. sopran ved DR Koncertkor.

Gerald Finzi (1901-1956): "Dies Natalis".
"Intrada"
"Rhapsody"
"The Rapture"
"Wonder"
"The Salutation"

Den engelske komponist Gerald Finzi skrev værket, Dies Natalis i årene 1938-39, men teksterne stammer fra 1600-tallet og er skrevet af præsten, poeten og mystikeren Thomas Traherne (1636-1674). Værket består af fem satser, som på poetisk vis beskriver fødselens under - livets utrolige begyndelse. Værkets titel betyder på dansk slet og ret "fødselsdag".

Dominick Argento (1927-): "Six Elizabethan Songs"
1. "Spring"
2. "Sleep"
3. "Winter"
4. "Dirge"
5. "Diaphenia"
6. "Hymn"

Denne sangcyklus er komponeret af den amerikanske komponist Dominick Argento i 1957, men teksterne er hentet fra den Elizabethanske tidsalder omkring 1600-tallet, hvor bl.a Shakespeare skrev sine tekster. I dette værk er også to af Shakespeares tekster repræsenteret blandt andre engelske poeter. Emnerne i denne sangcyklus bevæger sig fra forårs kådhed, forbi dødslængsel, til muntre vinterscenerier, videre til forsmået kærlighed, og så til vild forelskelse, og slutter med ophøjet beundring.